Dříve...

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu a ateliér arteterapie při JČU, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a obor speciální Pedagogika na Zdravotně-sociální fakultě. Dále jsem absolvovala výcvik ve skupinové psychoterapii v komunitě SUR, Školu reflexní terapie a Psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. Pracovala jsem v soukromé psychiatrické ambulanci, v Klubu zdravotně postižených, v pedagogicko-psychologické poradně a vedla skupiny pro ženy ohrožené domácím násilím.

Nyní...

V současné se zaměřuji na individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii. Pořádám workshopy pro pomáhající profese, nácvik autoregulačních a relaxačních technik. Zaměřuji se na práci s tělem pomocí reflexní terapie (alternativní metody, hledání duchovních příčin nemocí), speciálně-pedagogickou diagnostiku, krizovou intervenci a přednáškovou činnost. Více obsahu najdete v archivu a bližší seznámení s terapeutickými metodami na webu Net of Islands.